büyültebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyültme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyültmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yül-te-bil-mek