ne demek?

Büyültme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bü-yül-te-bil-mek


Büyültmeye gücü yetmek