büyüleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyüleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyüleme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü-le-ye-bil-mek