büyülenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyüleme işine konu olmak, efsunlanmak, afsunlanmak, sihirlenmek, avurtlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü-len-mek