büyüklenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük-len-mek