büyüklük hastalığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük-lük has-ta-lı-ğı