büyükelçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükelçi olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükelçinin yaptığı iş

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükelçi ve elçilikte çalışanların içinde bulunduğu bina


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü-kel-çi-lik