büyük tansiyon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalbin kasılması sırasında ölçülen kan basıncı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük tan-si-yon