büyük harf ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf, majüskül

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük harf