büyük defter ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ticari kuruluşların aylık bilanço hesaplarını gösteren defter, ana defter, defterikebir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük def-ter