büyük ünlü uyumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalın bir ünlü `a, ı, o, u` varsa ondan sonra gelen bütün hecelerin kalın ünlülerle, ince bir ünlü `e, i, ö, ü` varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı, büyük sesli uyumu: çocuklaşmak, denizcilik gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük ün-lü uyu-mu