büyük çember ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yük çem-ber