büyücülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyücünün yaptığı iş, bağıcılık, efsunculuk, afsunculuk, sihirbazlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü-cü-lük