büyü bozulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yapılmış bir büyü etkisiz duruma getirilmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

önceden hissedilen duygular hissedilmez olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

var olan etki ortadan kalkmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü bo-zul-mak