bütünlemeye kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir öğrenci yarıyıl veya öğretim yılı sonunda derslerinde başarısızlığa uğramak, ikmale kalmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün-le-me-ye kal-mak