bütünleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamamlama, tam duruma getirme, ikmal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütünleme sınavı. "(okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, ikmal imtihanı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eğitim bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "bütünleme sınavı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün-le-me