ne demek?

Bütünleştirilebilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bü-tün-leş-ti-ri-le-bil-me