bütüncül ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Totaliter. "(demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan devlet düzeni)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün-cül