ne demek?

► totaliter

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

İlişkili birleşik kelimeler;

"bütüncül bakış""bütüncül yaklaşım"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bü-tün-cül


Bütüne önem veren, bütünü gören, bir konuyu bütün olarak değerlendiren, bütünü esas alan; holistik

Kullanımı;

"Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri de meselelere bütüncül bir göz ile bakamamak, elde ettiğimiz bazı verileri işin tamamı zannederek indirgemeci bir yaklaşım ile onların üzerine hükümler bina etmektir."

Birbirini tamamlayan, birlikte bir bütün oluşturan

Kullanımı;

"Acaba edebiyatın siyasayla gerçekten vazgeçilmez, bütüncül bir ilişkisi var mıdır?"