bütün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eksiksiz, tam

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bozuk olmayan "(para)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Parçalanmamış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlik, tamlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "bütün bütün" "bütün bütüne" "bütün çıplaklığıyla" "başı bütün" "dini bütün" "kuruluşlar bütünü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün