bütçe dengesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelirin gidere eşit olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletin bütün gelir toplamının gider toplamına eşit olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
büt-çe den-ge-si