büsbütün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Aklını büsbütün kaybetmiş gibi davranıyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
büs-bü-tün