bürudet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soğukluk. "(soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça burūdet


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-ru-det