bürokratik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kamu yönetimi ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca bureaucratique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bürokrasiyle ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-rok-ra-tik