bürokrat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bureaucrate

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran, kırtasiyeci, şekilci, formalist

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-rok-rat