bürün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vurgu, ezgi, durak, ulama, ton, uzunluk gibi konuşma diline özgü ögelere verilen ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-rün