büluğa ermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-lu-ğa er-mek