bülten ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bulletin

Örnek / Cümle; "Kurumların yayınladığı bülten ilgili birimlere iletildi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dergi. "(Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "kırmızı bülten" "haber bülteni" "arama bülteni"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bül-ten