büktürebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büktürme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büktürmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bük-tü-re-bil-mek