bükmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sertçe çevirmek, kıvırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birkaç tel ipliği burarak sarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Döndürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Katlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

İlişkili birleşik kelimeler; "kargabüken"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bük-mek