büklüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrım. "(Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dönemeç, viraj

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "büklüm büklüm" "iki büklüm"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bük-lüm