büken ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı. "(zıt anlamlısı: açan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-ken