bükebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bükme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bükme becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bükmeye gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Bu demiri güçlü biri bükebilir."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-ke-bil-mek