bükülgen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolay eğilip bükülen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bükünlü

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-kül-gen