böyle böyle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunun gibi, buna benzer

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tekrara düşmeden, bilindiği üzere

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
böy-le böy-le