böyle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunun gibi, buna benzer

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu yolda, bu biçimde, hakeza

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu derece

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde `ne, nasıl` vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "böyle böyle" "bundan böyle" "şöyle böyle"

Hecelenişi / Hecelemesi;
böy-le