börkenek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geviş getiren hayvanların midelerinin ikinci bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yağmurdan veya soğuktan korunmak için giyilen ucu sivri boşluk, külah

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bör-ke-nek