bölmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "bölyönet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
böl-mek