bölgesel aşındırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir alaşım içinde bulunan metallerin homojen dağılmamasının sebep olduğu pas türü, alaşım korozyonu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
böl-ge-sel a-şın-dır-ma