ne demek?

Bir alaşım içinde bulunan metallerin homojen dağılmamasının sebep olduğu pas türü; alaşım korozyonu

Tipi / Türü;

isim kimya

Hecelenişi / Hecelemesi;

böl-ge-sel aşın-dır-ma