bölge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "açık bölge" "açısal bölge" "art bölge" "çembersel bölge" "dikdörtgensel bölge" "iç bölge" "insansız bölge" "kapalı bölge" "karesel bölge" "kemiksi bölge" "kırsal bölge" "pilot bölge" "serbest bölge" "tampon bölge" "tarafsız bölge"

Hecelenişi / Hecelemesi;
böl-ge