bölen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bölme işleminde bölünen sayının kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "ortak bölen" "ortak tam bölen" "tam bölen"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-len