böle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Teyze kızı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Amca, dayı, hala çocuğu


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-le