bölüt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zigotun bölünmesinden sonra oğulcukta ortaya çıkan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eklem bacaklıların vücudunu oluşturan yan yana dizili parçaların her biri, halka

Özelliği / Tipi / Türü; "hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lüt