bölüntü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölünmüş parça

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fraksiyon. "(Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lün-tü