bölünmüş yol ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gidiş ve geliş yönü bariyerlerle ayrılmış yol, duble yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lün-müş yol