bölüngü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fraksiyon. "(Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lün-gü