bölünebilme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölünebilmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalansız bölünür olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lü-ne-bil-me