bölümlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birçok şey arasında, birbirine eşit veya benzer olanları kümelere ayırmak, sınıflamak, tasnif etmek, tasniflemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lüm-le-mek