bölük pörçük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağınık bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lük pör-çük