bölük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Saç örgüsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hizip

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "bölükbaşı" "bölük bölük" "bölük pörçük" "parça bölük" "birimler bölüğü" "levazım bölüğü" "sade birimler bölüğü" "söz bölüğü" "süvari bölüğü" "yüzlük birimler bölüğü" "söz bölükleri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lük