ne demek?

Bir binanın belli bir hizmete veya bir kimsenin, bir ailenin oturmasına ayrılmış olan bölümlerinden her biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bö-lük

► belik

Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik

Tipi / Türü;

askerlik

Kullanımı;

"Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş."

On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı

Tipi / Türü;

matematik

Kullanımı;

"Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü."