bölüştürebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölüştürme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölüştürmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lüş-tü-re-bil-mek