bölüştürülebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölüştürülebilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lüş-tü-rü-le-bil-mek